Motorer inom Kommunen

Öckerö Kommun består av 10 öar.
Historiskt sett har här funnits ett otal tändkulemotorer genom tiderna. Näst intill varje fiskebåt av äldre slag har haft 1 eller 2 cylindriga maskiner i sig. Bland de motorer som var vanligast kan nämnas:

bulletBolinder
bulletSkandia
bulletHundested

Allt eftersom den här typen av motorer blivit mindre vanliga, och efterhand mer eller mindre dött ut, har intresset för det förgångna mer och mer ökat. Det finns inom denna kommun ett antal entusiaster som varje år lägger ner många arbetstimmar för att återskapa historiens ljuva musik i form av ljudet från en tändkulemotor.

Idag finns här åtminstone 5 tändkulemotorer i varierande storlek. Vissa är totalrenoverade och körs, medan andra är under renovering och hopsättning för att väckas till liv under nära framtid.