Inga idag Aktiva Fiskebåtar på Hyppeln

Fisket idag är inte som det en gång varit. 1966 fanns det (som mest) 13 stycken aktiva fiskebåtar. De sysselsatte ett 70-tal fiskare som förtjänade sitt levebröd genom havets läckerheter. Idag är det annorlunda.

Från 2017 finns det ingen aktiv fiskebåt kvar på denna ö. Den sista båten Songvår är såld.

Det är också mycket som skiljer en fiskares vardag idag mot hur det var för 50 år sedan. Inte minst instrumenteringen ombord är helt annorlunda. Idag finns det mycket hjälpmedel som var utopi då. Det finns radar med spårföljning (ARPA) som hjälper till så att man inte behöver fiska i bakvattnet av någon annan fiskebåt. Det finns högupplösande ekolod där du direkt kan få en uppfattning om storleken på stimmet av fisk, här  finns ASTIC som hjälper dig att se bottentopografin så att man kan undvika stenar, vrak och dylikt.  Allt detta är utrustning som gör fisket effektivare.

Något som fiskaren förr i tiden inte behövde tänka så mycket på är pappersexercis . Idag kräver myndigheterna mer eller mindre totalkoll på den fångst som tas upp samt var den fiskats. Ett arbete som har blivit mer och mer betungande för besättningarna. Detta beror på den minskande mängd fisk som trots allt finns i våra hav och på den koll myndigheterna anser sig behöva.

Den minskade mängden fisk är också en av anledningarna till att fisket idag inte är någon lönsam affär. Det är svårt att få ekonomin att gå ihop. Fler och fler fiskebåtar runt Sveriges kust är till salu. En utveckling som gör att fiskesamhällen och den levande skärgården sakta men säkert utarmas. Det kustnära fisket försvinner medan de stora trålarna som tar de stora fångsterna finns kvar. En inte alltför angenäm sanning.